جزئیات نمرات کلاس پایگاه داده استاد Khazaei Atefeh

میانترم از ۵ نمره می باشد.

نمرات

شما برای اینکه بتوانید نمره خود را مشاهده کنید باید وارد حساب کاربری خود شده باشید.