گزارش پروژه ی درس داده کاوی

آخرین مهلت ارسال فایل گزارش پروژه ی درس داده کاوی ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ می باشد.

شما باید وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید یک پاسخ ارسال کنید.