گزارش پروژه درس پایگاه داده

آخرین مهلت ارسال گزارش نهایی پروژه پایگاه داده ساعت ۲۴ روز جمعه ۷ دی ماه می باشد. نمره نهایی پروژه پس از بررسی گزارش ها اعلام خواهد شد. 

شما باید وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید یک پاسخ ارسال کنید.