گزارش پروژه درس مبانی داده کاوی

آخرین مهلت ارسال گزارش نهایی پروژه داده کاوی ساعت ۲۴ روز جمعه ۷ دی ماه می باشد. فقط فایل پی دی اف گزارش خود را که با توجه به الگو ارائه شده آماده کرده اید، ارسال کنید. نمره نهایی پروژه پس از بررسی گزارش ها اعلام خواهد شد. 

شما باید وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید یک پاسخ ارسال کنید.