تمرین ۷ – فصل هشتم – ارزیابی در بازیابی اطلاعات

دو تمرین برای این فصل در نظر گرفته شده و سوالات آن ها در اسلایدهای پایانی فصل ۸ آورده شده است.

مهلت ارسال پاسخ تمرین ها ساعت ۲۴ روز جمعه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۸ می باشد

شما باید وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید یک پاسخ ارسال کنید.