تمرین ۶ – فصل هفتم – محاسبه ی نمره ها در یک سیستم کامل جستجو

سه تمرین برای این فصل در نظر گرفته شده و سوالات آن ها در اسلایدهای پایانی فصل ۷ آورده شده است.

 

مهلت ارسال پاسخ تمرین ها ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ می باشد.

 

شما باید وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید یک پاسخ ارسال کنید.