تمرین ۴ – فصل پنجم – اس کیو ال

دستورات اس کیو ال پرس و جوهای تمرین های فصل ۴ را بنویسید.

آخرین مهلت ارسال پاسخ تمرین ها ساعت ۲۴ روز جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ می باشد. 

شما باید وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید یک پاسخ ارسال کنید.