تمرین ۳ – فصل چهارم – جبر و حساب رابطه ای

آخرین مهلت ارسال تمرین ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ است. 

دریافت پیوست ها

عنوانلینک دریافت
Exercise_Chapter 4-5_New.pdfدریافت
شما باید وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید یک پاسخ ارسال کنید.