تمرین ۱ – فصل دوم – شناخت داده ها

مهلت ارسال پاسخ تمرین ها تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ می باشد. 

دریافت پیوست ها

عنوانلینک دریافت
DM_Exercise_Chapter02.pdfدریافت
شما باید وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید یک پاسخ ارسال کنید.