تمرین ۱ – فصل اول – بازیابی بولی

سه تمرین برای این فصل در نظر گرفته شده و سوالات آن ها در اسلایدهای پایانی فصل ۱ آورده شده است.

مهلت ارسال پاسخ تمرین ها ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۰ اسفند ماه می باشد. 

شما باید وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید یک پاسخ ارسال کنید.