تمرین های سری سوم – فصل ۴ – جبر و حساب رابطه ای

آخرین مهلت ارسال پاسخ سری سوم تمرین ها ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷ می باشد.

دریافت پیوست ها

عنوانلینک دریافت
Exercise_Chapter 4-5.pdfدریافت
شما باید وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید یک پاسخ ارسال کنید.