تمرین های سری اول – فصل ۲ – مدلسازی معنایی

آخرین مهلت ارسال پاسخ های تمرین ساعت ۲۴ روز جمعه ۴ آبان ۱۳۹۷ می باشد.

دریافت پیوست ها

عنوانلینک دریافت
Exercise_Chapter 2.pdfدریافت
شما باید وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید یک پاسخ ارسال کنید.