اعلام موضوع پروژه درس داده کاوی

هر یک از گروه ها باید تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ موضوع پروژه ی خود را از بین رقابت های کگل انتخاب کنند.

در پاسخ این تمرین موضوع انتخاب شده، اعضای گروه و تصویری از اولین سابمیشن تمرینی خود درسایت کگل را ارسال کنید. 

شما باید وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید یک پاسخ ارسال کنید.