پروژه درس برنامه سازی پیشرفته

پروژه در گروه های حداکثر دو نفری قابل انجام است. آخرین مهلت تحویل پروژه ۱۵ تیر ماه می باشد. دانشجویانی که در امتحان پایانترم کمتر از ۵۰ درصد  نمره را کسب نمایند، پروژه را نمی توانند تحویل دهند.

فایل های پیوست شده

عنوانلینک دریافت
Project-C++-97-2.pdfدریافت