الگوی نگارش گزارش پروژه‌ی درس داده کاوی

فایل های پیوست شده

عنوانلینک دریافت
DM Project Template.docxدریافت
DM Project Template.pdfدریافت