اسلایدهای سیستم های پیشنهاددهنده- بازیابی اطلاعات

سلام. اسلایدهای سیستم های پیشنهاد دهنده را از این بخش دانلود کنید. فایل اول مقدمه ای بر پیشنهاد دهی است، فایل دوم روشهای مبتنی بر فیلترینگ دسته جمعی(تا اسلایدشماره ۲۴ تدریس شد)، فایل سوم روشهای مبتنی بر محتوا(تا اسلاید شماره ۱۱ تدریس شد)

فایل های پیوست شده

عنوانلینک دریافت
Recommender_Systems_An_Introduction_Chapter01_Introduction.pptxدریافت
Recommender_Systems_An_Introduction_Chapter02_Collaborative_recommendation.pptxدریافت
Recommender_Systems_An_Introduction_Chapter03_Content-based_recommendation.pptxدریافت