بازیابی اطلاعات و جستجوی وب

آخرین آموزش ها

لیست تمامی آموزش ها و تمرینات

عنوانتاریخ ایجاد
آموزش نمرات نهایی درس بازیابی اطلاعات و جستجوی وب ۱۳۹۸-۰۴-۱۰
آموزش پاسخ تمرین های فصل های ۸ و ۲۰ ۱۳۹۸-۰۴-۰۴
تمرین تمرین ۸ – فصل بیستم – خزش ۱۳۹۸-۰۳-۰۹
آموزش فصل ۲۰ – خزش ۱۳۹۸-۰۳-۰۴
تمرین تمرین ۷ – فصل هشتم – ارزیابی در بازیابی اطلاعات ۱۳۹۸-۰۲-۲۶
آموزش فصل ۸ – ارزیابی در بازیابی اطلاعات ۱۳۹۸-۰۲-۲۶
تمرین تمرین ۶ – فصل هفتم – محاسبه ی نمره ها در یک سیستم کامل جستجو ۱۳۹۸-۰۲-۱۶
آموزش فصل ۷ – محاسبه ی نمره ها در یک سیستم کامل جستجو ۱۳۹۸-۰۲-۱۶
تمرین تمرین ۵ – فصل ششم – وزندهی عبارات و مدل فضای بردار ۱۳۹۸-۰۲-۰۴
آموزش فصل ۶ – وزن‌دهی عبارات و مدل فضای بردار ۱۳۹۸-۰۲-۰۴
لیست نمره نمرات امتحان میانترم مبانی بازیابی اطلاعات و جستجوی وب ۱۳۹۸-۰۱-۳۰
آموزش پاسخ تمرین های فصل های ۱ ، ۲ و ۴ ۱۳۹۸-۰۱-۲۵
تمرین تمرین ۴ – فصل پنجم – فشرده سازی شاخص ۱۳۹۸-۰۱-۲۳
آموزش فصل ۵ – فشرده سازی شاخص ۱۳۹۷-۱۲-۲۲
تمرین تمرین ۲ برنامه نویسی – ابزار لوسین ۱۳۹۷-۱۲-۲۲
تمرین تمرین ۳ – فصل چهارم – ساخت شاخص ۱۳۹۷-۱۲-۲۲
آموزش فصل ۴ – ساخت شاخص ۱۳۹۷-۱۲-۲۲
تمرین تمرین ۱ برنامه نویسی – ابزار WVT ۱۳۹۷-۱۲-۰۹
تمرین تمرین ۲ – فصل دوم – مجموعه واژگان عبارات و لیست پست‌ها ۱۳۹۷-۱۲-۰۹
آموزش فصل ۲ – مجموعه واژگان عبارات و لیست پست‌ها ۱۳۹۷-۱۲-۰۹
تمرین تمرین ۱ – فصل اول – بازیابی بولی ۱۳۹۷-۱۲-۰۶
آموزش فصل ۱ – بازیابی بولی ۱۳۹۷-۱۲-۰۲
آموزش جلسه ی اول – مقدمات ۱۳۹۷-۱۲-۰۲
آموزش کتاب مرجع درس بازیابی اطلاعات و جستجوی وب ۱۳۹۷-۱۲-۰۲
آموزش اطلاعات کتاب مرجع و نمره دهی درس بازیابی اطلاعات ۱۳۹۷-۱۲-۰۲