مبانی داده کاوی

آخرین آموزش ها

لیست تمامی آموزش ها و تمرینات

عنوانتاریخ ایجاد
آموزش فصل سوم – پیش پردازش داده ها ۱۳۹۷-۱۲-۲۲
تمرین اعلام موضوع پروژه درس داده کاوی ۱۳۹۷-۱۲-۱۵
آموزش نکاتی درمورد انتخاب موضوع پروژه ی داده کاوی و معرفی سایت کگل ۱۳۹۷-۱۲-۱۵
تمرین تمرین ۱ – فصل دوم – شناخت داده ها ۱۳۹۷-۱۲-۱۳
آموزش فصل دوم – شناخت داده ها ۱۳۹۷-۱۲-۰۹
آموزش فصل اول – مقدمه ۱۳۹۷-۱۱-۲۰
آموزش اطلاعات کتاب مرجع و نمره دهی درس ۱۳۹۷-۱۱-۲۰
آموزش دانلود کتاب مرجع داده کاوی ۱۳۹۷-۰۷-۱۶