مبانی داده کاوی

آخرین آموزش ها

لیست تمامی آموزش ها و تمرینات

عنوانتاریخ ایجاد
تمرین انتخاب یکی از رقابت های کگل و انجام اولین سابمیشن ۱۳۹۷-۰۷-۲۹
تمرین تمرین های سری دوم – فصل ۳ ۱۳۹۷-۰۷-۲۹
آموزش معرفی سایت کگل و نکاتی درباره ی پروژه ی درس داده کاوی ۱۳۹۷-۰۷-۲۹
آموزش فصل سوم – پیش پردازش داده ها ۱۳۹۷-۰۷-۲۲
آموزش دانلود کتاب مرجع داده کاوی ۱۳۹۷-۰۷-۱۶
تمرین تمرین های سری اول – فصل ۲ ۱۳۹۷-۰۷-۱۶
آموزش آموزش فصل دوم – شناخت داده ها ۱۳۹۷-۰۷-۱۶
آموزش فصل اول – مقدمه ۱۳۹۷-۰۷-۱۶
آموزش اطلاعات کتاب مرجع و نمره دهی درس ۱۳۹۷-۰۷-۱۶