مبانی داده کاوی

آخرین آموزش ها

لیست تمامی آموزش ها و تمرینات

عنوانتاریخ ایجاد
تمرین گزارش پروژه ی درس داده کاوی ۱۳۹۸-۰۳-۱۰
تمرین تمرین ۵ – فصل دهم– خوشه بندی ۱۳۹۸-۰۳-۰۵
آموزش الگوی نگارش گزارش پروژه‌ی درس داده کاوی ۱۳۹۸-۰۳-۰۴
آموزش فصل دهم – خوشه بندی – مفاهیم پایه ۱۳۹۸-۰۳-۰۴
تمرین تمرین ۴ – فصل هشتم – کلاس بندی ۱۳۹۸-۰۲-۲۷
آموزش فصل هشتم – کلا س بندی – مفاهیم پایه ۱۳۹۸-۰۲-۲۶
لیست نمره نمرات میانترم درس مبانی داده کاوی ۱۳۹۸-۰۲-۰۷
تمرین تمرین ۳ – فصل ششم – کاویدن الگوهای تکرارشونده ۱۳۹۸-۰۲-۰۴
آموزش فصل ششم – کاویدن الگوهای تکرارشونده ۱۳۹۸-۰۱-۰۹
تمرین تمرین ۲ – فصل سوم – پیش پردازش داده ها ۱۳۹۸-۰۱-۰۹
آموزش فصل سوم – پیش پردازش داده ها ۱۳۹۷-۱۲-۲۲
تمرین اعلام موضوع پروژه درس داده کاوی ۱۳۹۷-۱۲-۱۵
آموزش نکاتی درمورد انتخاب موضوع پروژه ی داده کاوی و معرفی سایت کگل ۱۳۹۷-۱۲-۱۵
تمرین تمرین ۱ – فصل دوم – شناخت داده ها ۱۳۹۷-۱۲-۱۳
آموزش فصل دوم – شناخت داده ها ۱۳۹۷-۱۲-۰۹
آموزش فصل اول – مقدمه ۱۳۹۷-۱۱-۲۰
آموزش اطلاعات کتاب مرجع و نمره دهی درس ۱۳۹۷-۱۱-۲۰
آموزش دانلود کتاب مرجع داده کاوی ۱۳۹۷-۰۷-۱۶