مبانی داده کاوی

آخرین آموزش ها

لیست تمامی آموزش ها و تمرینات

عنوانتاریخ ایجاد
آموزش اعلام نمره پایان ترم مبانی داده کاوی ۱۳۹۷-۱۰-۱۹
آموزش اعلام نمرات تمرین‌ها و پروژه درس مبانی داده کاوی ۱۳۹۷-۱۰-۱۴
تمرین گزارش پروژه درس مبانی داده کاوی ۱۳۹۷-۱۰-۰۲
تمرین تمرین های سری چهارم – فصل ۱۰ ۱۳۹۷-۰۹-۲۴
آموزش فصل ده – خوشه بندی ۱۳۹۷-۰۹-۲۴
آموزش فصل هشت – کلاس بندی – اسلایدهای کامل فصل ۱۳۹۷-۰۹-۱۸
تمرین تمرین های سری سوم – فصل ۸ ۱۳۹۷-۰۹-۱۳
آموزش فصل هشت – کلاس بندی – بخش دوم اسلایدها ۱۳۹۷-۰۹-۱۳
آموزش الگوی نگارش گزارش پروژه ی داده کاوی ۱۳۹۷-۰۸-۳۰
آموزش فصل هشت – کلاس بندی – بخش اول اسلایدها ۱۳۹۷-۰۸-۳۰
لیست نمره اعلام نمرات میانترم – مبانی داده کاوی ۱۳۹۷-۰۸-۲۴
لیست نمره اعلام نمرات میانترم – مبانی داده کاوی ۱۳۹۷-۰۸-۲۴
لیست نمره اعلام نمرات میانترم – مبانی داده کاوی ۱۳۹۷-۰۸-۲۴
لیست نمره اعلام نمرات میانترم – مبانی داده کاوی ۱۳۹۷-۰۸-۲۴
آموزش فصل شش – الگوهای تکرارشونده ۱۳۹۷-۰۸-۰۶
تمرین انتخاب یکی از رقابت های کگل و انجام اولین سابمیشن ۱۳۹۷-۰۷-۲۹
تمرین تمرین های سری دوم – فصل ۳ ۱۳۹۷-۰۷-۲۹
آموزش معرفی سایت کگل و نکاتی درباره ی پروژه ی درس داده کاوی ۱۳۹۷-۰۷-۲۹
آموزش فصل سوم – پیش پردازش داده ها ۱۳۹۷-۰۷-۲۲
آموزش دانلود کتاب مرجع داده کاوی ۱۳۹۷-۰۷-۱۶
تمرین تمرین های سری اول – فصل ۲ ۱۳۹۷-۰۷-۱۶
آموزش آموزش فصل دوم – شناخت داده ها ۱۳۹۷-۰۷-۱۶
آموزش فصل اول – مقدمه ۱۳۹۷-۰۷-۱۶
آموزش اطلاعات کتاب مرجع و نمره دهی درس ۱۳۹۷-۰۷-۱۶