پایگاه داده

آخرین آموزش ها

لیست تمامی آموزش ها و تمرینات

عنوانتاریخ ایجاد
تمرین گزارش پروژه درس پایگاه داده ۱۳۹۷-۱۰-۰۲
تمرین تمرین های سری چهارم – فصل ۵ – SQL ۱۳۹۷-۰۹-۲۷
آموزش فصل پنجم – SQL – اسلایدهای کامل فصل ۱۳۹۷-۰۹-۲۷
آموزش فصل پنجم – SQL – بخش اول اسلایدها ۱۳۹۷-۰۹-۲۶
آموزش فصل چهارم – جبر و حساب رابطه ای – اسلایدهای کامل فصل ۱۳۹۷-۰۹-۱۳
آموزش الگوی نگارش گزارش پروژه درس پایگاه داده ۱۳۹۷-۰۹-۰۷
تمرین تمرین های سری سوم – فصل ۴ – جبر و حساب رابطه ای ۱۳۹۷-۰۹-۰۷
آموزش فصل چهارم – جبر و حساب رابطه ای – بخش دوم اسلایدها ۱۳۹۷-۰۹-۰۷
آموزش فصل چهارم – جبر و حساب رابطه ای – بخش اول اسلایدها ۱۳۹۷-۰۸-۳۰
لیست نمره اعلام نمرات میانترم – پایگاه داده ۱۳۹۷-۰۸-۲۴
تمرین تمرین های سری دوم – فصل ۳ – طراحی منطقی پایگاه داده ۱۳۹۷-۰۸-۰۹
آموزش فصل سوم – طراحی منطقی پایگاه داده – اسلایدهای کامل فصل ۱۳۹۷-۰۸-۰۹
آموزش فصل سوم – طراحی منطقی پایگاه داده – بخش اول ۱۳۹۷-۰۷-۲۶
آموزش فصل دوم – مدلسازی معنایی ۱۳۹۷-۰۷-۱۹
آموزش نکاتی پیرامون پروژه ی درس پایگاه داده ۱۳۹۷-۰۷-۱۹
تمرین تمرین های سری اول – فصل ۲ – مدلسازی معنایی ۱۳۹۷-۰۷-۱۹
آموزش فصل اول – مفاهیم پایگاه داده ها ۱۳۹۷-۰۷-۱۹
آموزش اطلاعات کتاب مرجع و نمره دهی درس پایگاه داده ۱۳۹۷-۰۷-۱۷