هوش مصنوعی

آخرین آموزش ها

لیست تمامی آموزش ها و تمرینات

عنوانتاریخ ایجاد
تمرین تمرین درس هوش مصنوعی۹۷-۲ ۱۳۹۸-۰۳-۰۱
لیست نمره نمرات میانترم هوش مصنوعی، ۹۷-۲ ۱۳۹۸-۰۳-۰۱
آموزش اسلایدهای فصل ۳ هوش مصنوعی ۹۷-۲ ۱۳۹۸-۰۱-۳۰
آموزش اسلایدهای فصل ۱و۲ هوش مصنوعی ۹۷-۲ ۱۳۹۸-۰۱-۳۰
آموزش پروژه هوش مصنوعی-۹۷-۲ ۱۳۹۸-۰۱-۲۷
آموزش نمونه سوال هوش مصنوعی ۱۳۹۷-۱۰-۲۲
آموزش اسلایدهای فصل CSP- هوش مصنوعی ۱۳۹۷-۰۳-۰۹
آموزش اسلایدهای فصل بازی ها- هوش مصنوعی ۱۳۹۷-۰۳-۰۹
آموزش اسلایدهای فصل سوم هوش مصنوعی ۱۳۹۷-۰۱-۲۷
آموزش اسلایدهای فصل چهارم هوش مصنوعی ۱۳۹۷-۰۱-۲۷
آموزش اسلایدهای فصل اول و دوم هوش مصنوعی ۱۳۹۶-۱۲-۰۷
آموزش اسلایدهای درس هوش مصنوعی- فصل عاملهای منطقی ۱۳۹۶-۱۰-۰۸