هوش مصنوعی

آخرین آموزش ها

لیست تمامی آموزش ها و تمرینات

عنوانتاریخ ایجاد
تمرین تمرین درس هوش مصنوعی۹۷-۱ ۱۳۹۷-۰۸-۲۲
آموزش پروژه درس هوش مصنوعی ترم ۹۷-۱ ۱۳۹۷-۰۸-۲۲
آموزش اسلایدهای فصل CSP- هوش مصنوعی ۱۳۹۷-۰۳-۰۹
آموزش اسلایدهای فصل بازی ها- هوش مصنوعی ۱۳۹۷-۰۳-۰۹
آموزش اسلایدهای فصل سوم هوش مصنوعی ۱۳۹۷-۰۱-۲۷
آموزش اسلایدهای فصل چهارم هوش مصنوعی ۱۳۹۷-۰۱-۲۷
آموزش اسلایدهای فصل اول و دوم هوش مصنوعی ۱۳۹۶-۱۲-۰۷
آموزش اسلایدهای درس هوش مصنوعی- فصل عاملهای منطقی ۱۳۹۶-۱۰-۰۸