بازیابی اطلاعات و جستجوی وب

 • Khazaei Atefeh
 • ۱۳۹۷-۱۱-۲۰

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

 • فائزه رمضانی
 • ۱۳۹۷-۰۹-۰۵

اصول طراحی کامپایلر

 • باب الحکمی امیرحسین
 • ۱۳۹۷-۰۷-۲۷

مبانی داده کاوی

 • Khazaei Atefeh
 • ۱۳۹۷-۰۷-۱۶

پایگاه داده

 • Khazaei Atefeh
 • ۱۳۹۷-۰۷-۱۶

برنامه نویسی پیشرفته

 • فائزه رمضانی
 • ۱۳۹۶-۱۲-۱۰

بازیابی اطلاعات و جستجوی وب

 • فائزه رمضانی
 • ۱۳۹۷-۰۱-۲۴

مدارهای الکتریکی

 • مشخص نشده
 • ۱۳۹۷-۰۳-۲۱

پیاده سازی سیستم پایگاه داده

 • فائزه رمضانی
 • ۱۳۹۶-۰۸-۲۸

سیستم های اطلاعات مدیریت

 • سمیرا حسنی عارفی
 • ۱۳۹۶-۰۸-۲۸

طراحی الگوریتم

 • فائزه رمضانی
 • ۱۳۹۶-۰۸-۲۸
artificial-intelligence-ai-machine-learning-brain-ss-1920

هوش مصنوعی

 • فائزه رمضانی
 • ۱۳۹۶-۰۸-۲۸

پایگاه داده

 • فائزه رمضانی
 • ۱۳۹۶-۰۸-۲۸

کارگاه کامپیوتر

 • نجاتیان شجاعی
 • ۱۳۹۶-۰۸-۲۸

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

 • سعیده یوسف زاده
 • ۱۳۹۶-۰۸-۲۶

ساختمان های داده

 • فائزه رمضانی
 • ۱۳۹۶-۰۸-۲۵