کافه علم و فن آوری

با محوریت طرح مباحث علمی نوین و البته بحث و گفت و گوی صمیمانه دانشجویی

کافه علم و فن آوری با محوریت طرح مباحث علمی نوین و البته بحث و گفت و گوی صمیمانه دانشجویی طرح ریزی شده است.ا حضور اساتید گروه مهندسی کامپیوتر و مهندسی آب
اساتید شرکت کننده: دکتر حسینی، دکتر محمدزاده، دکتر مکاری، اقای مهندس روحانی، خانوم مهندس رمصانی و مهندس آسوده
مشارکت بین گروه کامپیوتر و گروه آب
موضوع بحث: کاربرد کامپیوتر در مهندسی آب و ایده پردازی
با سخنرانی دانشجویان مرکز آموزش عالی کاشمر
زمان دوشنبه ۹۶/۸/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰
مکان: مرکز آموزش عالی کاشمر
حضور برای تمامی دانشجویان آزاد است.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

پیام بگذارید