اولین تست تعقیب خط

اولین تست ربات تعقیب کننده خط برای دنبال کردن مسیر به صورت موفقیت آمیز

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

پیام بگذارید